• Wereldwijde aandelen in de plus na volatiele maand• Onze aandelenportefeuille volgt de benchmark op enige afstand• Kapitaalmarktrentes eurozone maken een draai omhoog• Vooruitzichten aandelenmarkt blijven positief   Terugblik januari In de afgelopen maand waren vooral de verwachtingen van beleggers over het toekomstige beleid van de Fed en de ECB bepalend voor de richting van de aandelenmarkten. Beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en tegenvallende inflatiecijfers in de VS en Europa, verminderden eerst de hoop op een vroege omslag in het monetaire beleid. Aandelenm…