• darkblurbg

Beleggingsfilosofie

Wij zijn van mening dat het mogelijk is om met een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar een bovengemiddeld rendement te behalen ten opzichte van een relevante benchmark met een beperkt extra risico. Dit willen wij bereiken door het maken van uitgesproken keuzes binnen de beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden. Het tactisch beleggingsbeleid - het meer of minder beleggen in een bepaalde beleggingscategorie op basis van een bepaalde marktvisie - zien wij niet als een structurele bron van extra rendement.

Onze beleggingsaanpak, uw doelstellingen

Wij geloven dat actief beleggen loont. Dat onze kennis en ervaring, onze gedegen analyses en onze consistente stijl resultaat oplevert. Ook zijn wij ervan overtuigd dat maatwerk en echte persoonlijke aandacht zonder hogere kosten mogelijk zijn. Maar wij kunnen u alleen goed van dienst zijn wanneer wij voldoende van u weten. Daarom gaan wij eerst uitgebreid met u in gesprek. Wat zijn uw doelstellingen met het vermogen? Hoeveel risico wilt en kunt u lopen? Wat is uw beleggingservaring en uw beleggingshorizon? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor het bepalen van uw risicoprofiel. Dat is immers de basis voor de portefeuille. 

Vermogensbeheer

Als u ervoor kiest om uw vermogen door ons te laten beheren, dan gaan wij voor u aan de slag volgens onze beleggingsfilosofie. Wij nemen u de zorg uit handen en kijken voortdurend naar de portefeuille en naar de ontwikkelingen in de markt. Als wij vinden dat het nodig is om iets te wijzigen in de portefeuille, dan doen wij de transactie. Hierover informeren wij u regelmatig via e-mails, gesprekken, rapportages en nieuwsbrieven. Zo bent u altijd op de hoogte, maar doen wij het dagelijkse werk.

Aandelen

Wij geloven dat door een actieve, consistente, doelgerichte selectie van bedrijven een aandelenportefeuille kan worden samengesteld die op langere termijn beter presteert dan de wereldwijde aandelenmarkt. Dit doen wij door een combinatie van kwantitatieve screening en fundamentele analyse. Ook wij gebruiken data, maar het is geen mechanisch proces. Eerder "science and art". Wij kiezen voor de lange termijn en beleggen in grote, degelijke, bekende bedrijven die een hoog dividend betalen. In sectoren met goede lange termijn vooruitzichten of defensieve kwaliteiten. Wij houden onze beleggingen graag lang aan en wij beleggen niet in fondsen. Zo blijven de kosten laag. En dat ziet u terug in het rendement van uw portefeuille.

Obligaties

Bij de obligatiebeleggingen denken wij niet dat wij door actief te beleggen in individuele obligaties, zonder grote risico’s te nemen, structureel een beter rendement kunnen behalen dan de markt. Zeker niet bij de huidige lage rente. Daarom kiezen wij voor het samenstellen van een portefeuille collectieve beleggingen, voor het merendeel passieve beleggingen in Exchange Traded Funds. Zo bereiken wij een brede spreiding tegen lage kosten. Wij proberen een beter rendement te behalen dan de benchmark. Dit doen wij door het variëren van de belangen in euro staatsobligaties, investment grade bedrijfsobligaties en door activa gedekte obligaties.

Uw portefeuille

Op basis van een inventarisatie maken wij een uitgebreid beleggingsvoorstel. Dat bespreken wij graag met u en passen wij zo nodig aan. Wanneer het geheel aan uw wensen voldoet leggen wij de afspraken vast in een beheerovereenkomst. Als u uw vermogen door ons laat beheren houdt u een portefeuille op uw eigen naam aan bij één van de depotbanken waarmee wij samenwerken​. Uw effecten worden veilig bewaard in een apart bewaarbedrijf van de depotbank. Wij stellen een tripartiete overeenkomst op tussen u, de depotbank en Heeren vermogensbeheer waarmee u ons machtigt om effectentransacties te doen in uw portefeuille. Wij mogen en kunnen geen betalingen doen, behalve naar een door uzelf opgegeven eigen tegenrekening. Daarna gaan wij voor u aan de slag met het beheer van uw portefeuille. U ontvangt per kwartaal, of per maand indien u dat wenst, een performancerapportage. Wij bespreken uw portefeuille en de resultaten op regelmatige basis met u in een persoonlijk gesprek. Ook daarbij geeft u aan hoe vaak u dat wilt doen.

Duurzaamheid

Heeren neemt bij het nemen van beleggingsbeslissingen eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Ook integreert Heeren de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de vermogensbeheerportefeuilles in het beleggingsbeslissingsproces. Dit doen wij door uitsluitend te beleggen in aandelen van ondernemingen die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Uitsluitend bedrijven die gemiddeld of bovengemiddeld scoren op milieu-, sociale en governance factoren komen in aanmerking voor de beheerportefeuilles. De hiervoor benodigde duurzaamheidsinformatie kopen wij in bij Refinitiv, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheidsonderzoek. Eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren beperken wij verder door niet te beleggen in aandelen van bedrijven met een strategische betrokkenheid bij de winning van olie & gas, de productie of verkoop van wapens, de productie van tabaksartikelen of bij het aanbieden van verslavende vormen van gokken.

Deze duurzaamheidsaanpak beperkt ons niet bij het vinden van aantrekkelijke bedrijven voor onze portefeuilles. Deze aanpak heeft ook geen invloed op het door ons verwachte rendement.