• darkblurbg

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn afhankelijk van de belegging. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement zoals aandelen grotere risico’s met zich brengt dan een belegging met een lager verwacht rendement zoals obligaties. Belangrijke risico's zijn marktrisico, ondernemingsrisico, debiteurenrisico en renterisico. Bij het beleggen in buitenlandse effecten kan ook de politiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten rekening te worden gehouden met het valutarisico

 

Risico van beleggingen

Het risicoprofiel geeft een indicatie welk rendement u op uw beleggingen mag verwachten en welk risico u daarvoor loopt. Voor het verwachte rendement van onze risicoprofielen gebruiken wij het gemiddelde gerealiseerde rendement over de afgelopen drie jaar als indicatie. Voor het risico hanteren wij de standaarddeviatie als maatstaf. De standaarddeviatie is een statische maatstaf die de volatiliteit (beweeglijkheid) van rendementen in een bepaalde periode weergeeft. Wij hanteren als basis voor het bepalen van het risico de verwachte standaarddeviaties voor de verschillende beleggingscategorieën die worden gepubliceerd door de organisatie van beleggingsprofessionals CFA Society/VBA Netherlands.

Het 1-jaars rendement van een risicoprofiel ligt met een waarschijnlijkheid van 68% in een bandbreedte van het verwachte rendement plus of min één keer de bij dat risicoprofiel behorende standaarddeviatie. Met een waarschijnlijkheid van 95% ligt het rendement in een bandbreedte van het verwachte rendement plus of min twee keer de standaarddeviatie. Er is dan nog een kans van 2,5% dat het rendement nog hoger en 2,5% dat het nog lager ligt.

In de tabel hieronder ziet u voor onze vijf risicoprofielen achtereenvolgens het gemiddelde gerealiseerde gemiddelde jaarrendement over de afgelopen drie jaar, de VBA standaarddeviatie en de bandbreedte waarbinnen het 1-jaars rendement met een waarschijnlijkheid van 68% en 95% zal liggen.

Het gerealiseerde rendement is gebaseerd op de neutrale wegingen van de onze risicoprofielen en de gerealiseerde rendementen van onze modelportefeuilles exclusief transactiekosten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over de risico's van beleggen in effecten en over de CFA-VBA Risicostandaarden beleggingen vindt u in het Documentencentrum op deze website.

 

Geannualiseerd 3-jaars rendement

VBA standaard-deviatie

1-jaars rendement met 68% waarschijnlijkheid

1-jaars rendement met 95% waarschijnlijkheid

 

 

 

Minimaal

Maximaal

Minimaal

Maximaal

Zeer Defensief

2,1%

3,8%

-/-1,7%

5,9%

-/-5,5%

9,7%

Defensief

4,3%

7,0%

-/-2,7%

11,3%

-/-9,7%

18,3%

Neutraal

5,6%

9,1%

-/-3,5%

14,7%

-/-12,6%

23,8%

Offensief

6,9%

10,2%

-/-3,3%

17,1%

-/-13,5%

27,3%

Zeer Offensief

8,4%

13,8%

-/-5,4%

22,2%

-/-19,2%

36,0%

Periode 01.01.2018 t/m 31.12.2020 - bron standaarddeviaties: CFA Society VBA Netherlands Risicostandaarden Beleggingen 2019