• darkblurbg

Aandelen

De rendementen van onze modelportefeuille aandelen houden wij sinds 1 januari 2018 bij. Als benchmark hebben wij gekozen voor de MSCI All Countries World Index inclusief bruto dividenden. Naar onze mening is dit de meest neutrale keuze voor een belegger die ervoor kiest om wereldwijd in aandelen te beleggen. De benchmark telt bijna 3.000 bedrijven. De rendementen van zowel onze modelportefeuille als die van de benchmark zijn exclusief transactie- en andere kosten.

Heeren Vermogensbeheer vs MSCI All Countries World Index sinds 1 januari 2018

Obligaties

Ook de rendementen van de modelportefeuille obligaties zijn vanaf 1 januari 2018 beschikbaar. Als benchmark hebben wij gekozen voor de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index in euro. Volgens ons is dit een goede neutrale keuze voor een belegger die breed gespreid in investment grade euro staats- en bedrijfsobligaties wenst te beleggen. De benchmark telt ongeveer 2.000 individuele obligaties. De rendementen van zowel onze modelportefeuille als die van de benchmark zijn exclusief transactie- en andere kosten.

Profielen

De rendementen van de profielen van Heeren vermogensbeheer zijn berekend op basis van de maandrendementen van onze modelportefeuilles voor aandelen en obligaties. Voor het rendement op liquiditeiten is het rendement op een spaarrekening of een geldmarktfonds bij de depotbank aangehouden. Voor de verdeling over de vermogenscategorieën is de weging conform het op de eerste dag van de maand geldende beleggingsbeleid aangehouden.

De benchmarkrendementen van de profielen zijn berekend op basis van de maandrendementen van de gehanteerde benchmarks voor aandelen en obligaties. Voor het rendement op liquiditeiten is het 1-maands Euribor tarief genomen. Voor de verdeling over de vermogenscategorieën is de strategische weging van de verschillende profielen aangehouden.