HeerenNieuws maart 2024: Johnson Controls

Gepubliceerd op: 10-04-2024

  • Opnieuw records op aandelenmarkten
  • Onze aandelenportefeuille presteert in lijn met de benchmark
  • Kapitaalmarktrentes eurozone dalen licht
  • Renteverwachtingen blijven markttrends bepalen

 

Terugblik maart

Na het einde van het cijferseizoen, dat de aandelenmarkten in februari een impuls gaf, draaide het in maart weer om de renteverwachtingen. Daarbij boezemden de hardnekkig hoge inflatie in de VS en Europa aandelenbeleggers weinig angst in. Hints van diverse bestuursleden van de Fed en de ECB op eerste renteverlagingen in juni, maakten dat beleggers door die hoge inflatie heen keken.

Door de kooplust van beleggers boekten beurzen in de VS en Europa nieuwe records. In Japan kwam de Nikkei index eindelijk weer hoger dan de recordstand die in 1990 werd neergezet. De MSCI All Countries World Index zette in maart zeven keer een nieuw hoogtepunt neer en eindigde de maand ook op een nieuw record. Het maandrendement bedroeg 3,4%.

Europese aandelen resteerden met een plus van 3,9% ditmaal het beste. Noord-Amerika en Japan presteerden in lijn met de benchmark. De andere regio’s bleven achter.

 
Energie, basismaterialen en nutsbedrijven - sectoren die in de eerste maanden achterbleven - gingen in maart aan kop. De sector duurzame consumptiegoederen, die in februari nog zo sterk presteerde, eindigde nu achteraan. Een flinke koersdaling van Tesla en kleinere dalingen van LVMH en McDonalds speelden daarbij een belangrijke rol. Ook de sectoren technologie, consumptiegoederen en gezondheidszorg bleven achter met rendementen van iets meer dan 2%.

 

 

Het niet beleggen in de best presterende sectoren kostte rendement in onze aandelenportefeuille. Maar de aandelenkeuzes compenseerden dit. In de sector technologie leverden Qualcomm, Texas Instruments en IBM hieraan een belangrijke bijdrage. In financiële diensten presteerden zowel Allianz als T. Rowe Price bovengemiddeld en in gezondheidszorg gold dit voor CVS, Pfizer en Medtronic.

Opvallend was dat al onze keuzes in de sector duurzame consumptiegoederen in het overzicht van koplopers en achterblijvers staan. Inditex en Garmin lieten fraaie rendementen zien na het publiceren van beter dan verwachte resultaten en goede vooruitzichten. VF, Richemont en Starbucks hebben juist te maken met onzekere vooruitzichten voor hun afzetmarkten. Onder aan de streep was het rendement van onze aandelenportefeuille 3,3%.

In maart leidden uitspraken van ECB- en Fed-bestuurders over mogelijke renteverlagingen vanaf juni ook op de obligatiemarkten in de eurozone tot een positieve stemming.

De 10-jaars rente in Duitsland en Frankrijk daalde met ongeveer 0,1%-punt tot respectievelijk 2,3% en 2,8%. In Spanje (naar 3,2%) en Italië (naar 3,7%) was de daling iets groter. Het renteverschil tussen Duitsland en Italië is teruggelopen tot 1,35%. Dat is ruim onder het niveau van 2% dat gezien wordt als het niveau waarop de ECB zich zorgen begint te maken over de renteverschillen in de eurozone. Ook dat is een teken van relatieve rust op de obligatiemarkten.

De rente op investment grade bedrijfsobligaties daalde met 0,2%-punt tot 3,65%, een teken dat obligatiebeleggers bereid waren om wat meer risico te nemen. Onze obligatiebenchmark en onze obligatieportefeuille boekten beide een rendement van 1,1%.

 

 

Vooruitblik

In de eerste week hebben aandelenbeleggers wat gas teruggenomen. Sterke banencijfers in de VS zorgden voor twijfel of de Federal Reserve het wel aan zal durven om in juni te beginnen met renteverlagingen. En ook over het aantal renteverlagingen dit jaar, drie of misschien toch maar twee? En het is ook wel hard gegaan in het eerste kwartaal. Het rendement van de MSCI ACWI van 10,7% ligt ruim boven het gemiddelde jaarrendement van 6,7% over de afgelopen 25 jaar. Een adempauze of lichte correctie is dan ook niet ongezond.

De omgevingsfactoren voor aandelenmarkten blijven redelijk positief. Zeker in de Verenigde Staten. De economie blijft in een rustig tempo groeien en de oververhitte arbeidsmarkt koelt langzaam af. De door analisten verwachte winstgroei voor 2024 is stabiel op 9% en voor 2025 verwachten zij ruim 13%. Dat is wellicht wat optimistisch, maar 10% is ook al mooi. De waardering van Amerikaanse aandelen is wel opgedreven door de kooplust van beleggers voor alles wat met AI te maken heeft, maar de waarderingen zitten nog zeker niet in de gevarenzone. Vooral omdat de technologiebedrijven die sterk in koers zijn gestegen meestal ook zeer winstgevend zijn.

De koers/winst verhouding van de S&P 500 index is nu ongeveer 21, die van de S&P IT index iets meer dan 28. Ten tijde van de “dotcombubbel” begin 2000 had de S&P 500 een k/w van 24 en was die van de S&P IT ruim 48. Dat neemt niet weg dat de koers/winst verhouding van de S&P 500 nu wel 18% boven het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar ligt. Ook in dit licht is een pauze geen slechte zaak.

De winstgroeivooruitzichten voor de grote Europese bedrijven in de Stoxx 600 index zijn aanzienlijk gematigder. Analisten hebben veel winsttaxaties verlaagd waardoor de verwachte winstgroei voor 2024 nog maar op een magere 4% uitkomt. Pas in de tweede helft van het jaar zien zij een aantrekkende winstgroei, die in de eerste helft van 2025 verder gaat versnellen. Gezien de stagnerende Europese economie is dit ook niet echt onverwacht.

De matige groeivooruitzichten worden weerspiegeld in een gematigde waardering. De koers/winstverhouding van de Stoxx 600 bedraagt nu 13,8. Niet alleen fors lager dan de S&P 500, maar ook zo’n 5% onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Wanneer er bevestiging komt van de door analisten verwachte winstversnelling biedt dat ruimte voor een inhaalslag van de Europese aandelenkoersen.

Wij verwachten dat er in de komende weken veel aandacht blijft voor economische cijfers die iets zouden kunnen zeggen over de komende renteverlagingen door Fed en ECB. Een min of meer zijwaartse beweging van de aandelenmarkten lijkt ons dan ook het meest waarschijnlijk. Maar de ondertoon voor de langere termijn blijft positief.

 

Johnson Controls

Historie

Johnson Controls is in 1885 opgericht als producent van temperatuurregelsystemen. In 1970 nam het bedrijf de klokkenfabrikant Standard Electric Time over en in 1974 werd het bedrijf omgedoopt tot Johnson Controls. Er volgde meer overnames zoals in 1985 Hoover Universal en Ferro Manufacturing, twee bedrijven die onderdelen maken voor auto’s. In maart 2016 fuseerde Johnson Controls met Tyco, een bedrijf dat voornamelijk auto-onderdelen maar ook brand- en beveiligingssystemen voor gebouwen produceerde. In oktober 2016 werd de productie van auto-onderdelen afgesplitst onder de naam Adient. De kernactiviteit van Johnson Controls is nu het efficiënter en duurzamer inrichten van gebouwen.

Omvang

De omzet over 2023 was rond de USD 27 miljard en werd behaald met ongeveer 100.000 werknemers. Iets meer dan de helft van de omzet kwam uit de Verenigde Staten. Europa en Azië waren beide goed voor ongeveer 20% en de resterende 9% kwam van de overige continenten. Johnson Controls splitst de omzet uit over drie divisies. 36% van de omzet komt uit productie-, 37% uit installatie- en 27% uit onderhoudsactiviteiten.

Activiteiten

Johnson Controls ontwerpt en levert HVAC-systemen. Dit zijn systemen die zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat door middel van verwarming, ventilatie en airconditioning. Daarnaast biedt het beveiligingsoplossingen voor gebouwen. Dit zijn onder andere toegangscontroles, inbraakdetectie, videobewaking en brandalarmsystemen. Een andere belangrijke pijler is de slimme gebouwtechnologieën die Johnson Controls levert. Deze technologieën omvatten energiebeheer, gebouwautomatisering en lichtregeling.

Kunstmatige intelligentie

De bekendheid van kunstmatige intelligentie begon bij het grote publiek pas echt te groeien in 2022 met de opkomst van ChatGPT. Johnson Controls had het in september 2021 in een presentatie voor investeerders al over de opkomst van kunstmatige intelligentie en de rol daarvan bij het efficiënter inrichten van gebouwen. Met OpenBlue hebben zij software ontwikkeld die alle facetten van gebouwcontrole samenbrengt. De gebouwen “leren” door middel van deze software te herkennen op welke tijdstippen gebouwen frequent gebruikt worden, wat de gewenste temperatuur- en lichtinstellingen zijn van de gebruikers en passen hierbij bijvoorbeeld het binnenklimaat aan.

Ook voor de eigenaar van het gebouw is deze software ideaal omdat er veel data verzameld wordt zoals de intensiteit waarmee bepaalde afdelingen gebruikt worden. Dit heeft weer consequenties voor het onderhoud. Johnson Controls biedt deze oplossingen ook aan voor publieke gebouwen zoals ziekenhuizen, campussen en scholen.


Dividend

Johnson Controls betaalde in 1985 voor het eerst dividend. Daarna is het dividend met gemiddeld 12,4% per jaar gegroeid. Tijdens de kredietcrisis in 2008 en de COVID-19 pandemie is het dividend niet verhoogd omdat het management de financiële onzekerheid toen te groot vond. In 2019 koos het management voor een versnelling van de inkoop van eigen aandelen en werd het dividend ook niet verhoogd. In 2019 werd het uitstaande aandelenbelang met maar liefst 14% teruggebracht. Na 1997 heeft er geen dividendverlaging meer plaatsgevonden. Voor volgend jaar verwachten analisten een dividendverhoging met 8% en het jaar erna met 11%. Het dividendrendement op basis van de huidige koers en de dividendbetalingen over de aankomende 12 maanden is 2,3%. Hiermee is het dividend hoger dan het marktgemiddelde van 1,9% en het gemiddelde van 1,7% voor de sector industrie.

 

 

Waardering

De koers/winst verhouding gebaseerd op de verwachte winst in 2024 is 17,8. Dit is precies in lijn met de marktwaardering maar lager dan het sectorgemiddelde van 20,1. Voor de aankomende twee jaar verwachten analisten een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 15%. De omzet stijgt over dezelfde periode met 4% per jaar. De snellere groei van de winst per aandeel komt vooral door een toenemende marge, afnemende rentelasten en het inkopen van eigen aandelen. Als deze verwachtingen uitkomen is de koers/winstverhouding voor 2026 nog slechts 13,8.

Verwachting

De langdurige trend van wereldwijde verstedelijking in combinatie van het efficiënter en duurzamer inrichten van gebouwen kan nog jaren aanhouden. Daarnaast wil Johnson Controls door het aanbieden van digitale oplossingen en servicecontracten de marges verbeteren en de stabiliteit van de inkomsten waarborgen. Mede door deze trends gaan wij ervan uit dat de uitgesproken verwachtingen gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn dan ook positief over het aandeel Johnson Controls.