• darkblurbg

Wij zijn transparant over de kosten. De kosten waarmee u rekening moet houden bestaan uit:

 • De vergoeding voor vermogensbeheer die u aan ons betaalt. Deze bedraagt op jaarbasis:
  0,85% exclusief BTW over het vermogen tot € 1 miljoen
  0,70% exclusief BTW over het vermogen van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen
  0,65% exclusief BTW over het vermogen van € 2,5 miljoen tot € 5 miljoen
  0,50% exclusief BTW over het vermogen vanaf € 5 miljoen

 • Transactiekosten, bewaarloon, kosten van valutatransacties, kosten van een (externe) correspondentbank, (transactie)belastingen en andere door de depotbank in rekening gebrachte kosten. Afhankelijk van het risicoprofiel en van de depotbank waarbij u het effectendepot aanhoudt bedragen deze kosten op jaarbasis ongeveer 0,1% tot 0,2% over het vermogen.

 • Kosten binnen collectieve beleggingen. Voor aandelen maken wij geen gebruik van collectieve beleggingen. Voor onze beleggingen in obligaties gebruiken wij op dit moment uitsluitend Exchange Traded Funds. De kosten binnen de collectieve beleggingen bedragen op jaarbasis afhankelijk van het risicoprofiel tussen ongeveer 0,07% (in een offensief profiel) tot ongeveer 0,25% (in een defensief profiel) over het vermogen.
 • Wenst u inzicht in uw totale kosten bij Heeren vermogensbeheer, opent u dan de kostencalculator. Wij volgen hierin de TCO methodiek conform de Europese Mifid II richtlijnen waarin alle kosten zijn meegenomen.