• darkblurbg

Heeren vermogensbeheer heeft een vergunning voor Vermogensbeheer en Beleggingsadvies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De medewerkers staan voor zover nodig geregistreerd in een voor hun functie relevant register van het Dutch Securities Institute. Heeren vermogensbeheer is aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Wij aanvaarden uitspraken van het Kifid als bindend.