HeerenNieuws mei 2024: op naar een rustige zomerperiode!?

Gepubliceerd op: 10-06-2024

  • Optimisme over rente en economie stuwt aandelenmarkten
  • Outperformance voor onze aandelenportefeuille
  • Kapitaalmarktrentes eurozone vrijwel onveranderd
  • Op naar een rustige zomerperiode!?

 

Terugblik mei

In de eerste helft van mei hadden de wereldwijde aandelenmarkten de wind in de zeilen. Een tegenvallend banencijfer in de VS werd uitgelegd als goed nieuws, want gaf meer kans op een renteverlaging door de Federal Reserve. Kwartaalcijfers van bedrijven vielen in meerderheid mee, zowel in de VS als in Europa. En in veel Europese landen klimt de economie langzaam maar zeker uit het dal.

Op 21 mei zette onze benchmark, de MSCI All Countries World Index, alweer een nieuw hoogtepunt neer voor een rendement van 12,2% dit jaar. Maar daarna zorgden meevallende cijfers van inkoopmanagers over de toekomstverwachtingen in Europa en vooral in de VS voor een domper, omdat dit de kans op renteverlagingen weer verkleint.

De negatieve invloed hiervan werd beperkt door Nvidia, dat weer veel beter dan verwachte resultaten bekendmaakte en de aandelenkoersen van andere chipfabrikanten mee omhoog trok. Daarom kon onze benchmark in mei uiteindelijk een rendement van 2,5% bijschrijven. Europese en Noord-Amerikaanse aandelen presteerden bovengemiddeld met rendementen van iets meer dan 3%. De andere regio’s bleven achter.

 

 

Dankzij de sterke prestaties van de halfgeleiderfabrikanten presteerde de technologiesector veruit het beste met een rendement van meer dan 6%. De nutsbedrijven waren een (verrassende) tweede. Ook de sector communicatiediensten presteerde bovengemiddeld, vooral dankzij Meta, Alphabet en Netflix.

Alle andere sectoren bleven in meer of mindere mate achter bij het gemiddelde. Twee sectoren boekten een negatief rendement. De sector energie was hekkensluiter, omdat de olieprijs ondanks de spanningen in de Golfregio daalde. Ook de sector duurzame consumptiegoederen eindigde in de min, mede door koersdalingen van zwaargewichten Tesla, LVMH en McDonalds. 

 

 

Onze aandelenportefeuille boekte in mei een rendement van 3,8%. Dit was geheel te danken aan onze aandelenkeuzes. Vooral dankzij de aandelen in de sector duurzame consumptiegoederen, waar naast Garmin en Richemont ook VF Corp. en Inditex in de plus eindigden. In de sector industrie droegen onze recente aankopen Johnson Controls en Saint-Gobain bij aan de outperformance. En bij de financiële dienstverleners scoorden zowel Allianz als T. Rowe Price bovengemiddeld. In andere sectoren was het beeld gemengd. In gezondheidszorg herstelde Pfizer sterk maar daalde CVS verder. En in technologie boekten naast Qualcomm ook Texas Instruments en Corning mooie rendementen, en bleven Broadcom, Cisco en IBM achter.

De obligatiekoersen in de eurozone gaven in mei hetzelfde beeld als de aandelenkoersen. In de eerste weken daalden de rentes (en stegen de koersen) omdat een renteverlaging in de VS weer dichterbij leek te komen. Na de inkoopmanagers-index cijfers liepen de rentes in zowel de VS als in de eurozone weer op. Per saldo veranderde er weinig in mei. In absolute termen liepen de kapitaalmarktrentes in de grote eurolanden met 0,05% tot 0,1%-punt op. De rente op Duitse 10-jaars staatsobligaties kwam uit op 2,65%, de Franse op 3,1%, de Spaanse op 3,4% en de Italiaanse op 3,9%. De rente op investment grade bedrijfsobligaties bleef onveranderd op 3,9%. Onze obligatiebenchmark had een maandrendement van iets meer dan 0%, dat van onze obligatieportefeuille kwam iets onder 0% uit.

 

Vooruitblik

Het kwartaalcijferseizoen is inmiddels voorbij, dus daaruit is voorlopig geen richtinggevend nieuws voor de aandelenmarkt als geheel te verwachten. Er komt natuurlijk wel continu nieuws van individuele ondernemingen, bijvoorbeeld tijdens beleggersbijeenkomsten, analistenconferenties en uit strategie-updates. Dat heeft vooral invloed op de koers van de betreffende bedrijven, maar het kan ook de koers van sectorgenoten in beweging zetten. Zeker wanneer het nieuws van toonaangevende bedrijven als Nvidia of LVMH komt. Zo komt het misschien iets minder bekende Broadcom 12 juni nabeurs nog met cijfers. Dit aandeel hebben wij in de portefeuille en is qua marktwaarde de nummer 10 in de MSCI All Countries World Index.

De ECB heeft zoals verwacht begin juni de rente met 0,25%-punt verlaagd. Zij gaven daarbij direct aan dat dit niet betekent dat bij de volgende vergaderingen verdere verlagingen komen. De ECB wil eerst meer bevestiging dat de inflatie verder blijft dalen. Van de Federal Reserve wordt voorlopig geen actie verwacht. Maar dat zal marktpartijen er niet van weerhouden op basis van economische cijfers te handelen op veranderende verwachtingen over de komende renteverlagingen door Fed en ECB.

Wij zien daarom voor de komende periode geen aanleiding voor grote marktbewegingen bij aandelen of obligaties. Wat niet wil zeggen dat er niet iets uit onverwachte hoek kan komen. Maar daarover speculeren vinden wij weinig zinvol. Wij besteden onze tijd liever aan het onderhoud van onze beleggingsportefeuilles. Een rustige zomerperiode geeft ons de ruimte om bij de bedrijven waar dat nodig is weer eens diepgaand te kijken naar de vooruitzichten en verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat de dividendstroom uit onze aandelenportefeuille ook in de komende jaren blijft groeien.

Dat is immers het belangrijkste ankerpunt in ons beleggingsbeleid.

 

Publicatie bedrijfscijfers

In de maand mei realiseerde onze portefeuille relatief en absoluut gezien een goed rendement. De maand startte erg slecht. De aandelen CVS Health Group en Starbucks rapporteerden de cijfers  op de eerste dag en gingen beide met meer dan 10% omlaag. Het rendement laat zien dat er ook veel meevallers zijn geweest. Enkele opvallende kwartaalcijfers van bedrijven uit onze portefeuille lichten we hieronder toe.

Starbucks

Starbucks boekte over het vorige kwartaal een omzet van USD 8,6 miljard. Fors onder de door analisten verwachte omzet van USD 9,4 miljard. Ook de winst per aandeel van USD 0,67 kwam lager uit dan de verwachting van USD 0,88. Het bedrijf verlaagde ook de verwachte omzet- en winstdoelstelling voor de rest van dit jaar. Dit was echt een schok voor beleggers, en leidde ertoe dat het aandeel met 15,9% daalde en op het laagste punt zelfs 17,9% lager stond. De grootste daling op één dag sinds 16 maart 2020, toen de zorgen om corona hoogtij vierden.

De reacties van analisten waren wisselend. Veel analisten verlaagden het koersdoel, maar anderen geven aan dat de problemen bij Starbucks oplosbaar zijn en dat zulke grote dalingen in het verleden juist koopkansen bleken te zijn. Wij sluiten ons bij deze laatste groep aan en denken dat deze daling een koopkans is, en hebben de positie in de portefeuille dan ook uitgebreid. Het management heeft keer op keer bewezen goed in staat te zijn om in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Marktomstandigheden zijn immers niet altijd te voorzien.

Er zijn zorgen over China, maar het grootste deel van de winst komt nog altijd uit de VS en daar zijn de plannen om de omzet en marges te verbeteren nu op gericht. Daarnaast vertrouwen wij erop dat consumenten in China en andere opkomende markten gevoelig blijven voor het premium karakter van Starbucks.

De koers van Starbucks staat door de recente daling op hetzelfde niveau als twee jaar geleden. Het dividend is over deze periode met 15% gestegen waardoor het dividendrendement van 3% nu ruim boven het 5-jaars gemiddelde van 2% ligt. De winst per aandeel is de afgelopen 2 jaar zelfs met 27% gestegen. De koers/winst verhouding over de verwachte winst van 2024 is nu 21,4 waar Starbucks in het verleden vaak een waardering had van rond 30 keer de winst.

 

 

CVS

De koers van CVS kwam na de publicatie van de cijfers in een vrije val. De koers daalde met 16,8%, een daling die voor het laatst in november 2009 was gezien. CVS rapporteerde een winst per aandeel van USD 1,31 en een omzet van USD 88,4 miljard. De analisten die werden geraadpleegd door Factset hadden een winst per aandeel van USD 1,69 en een omzet van USD 89,3 miljard verwacht. Een groter probleem was de door CVS neerwaarts bijgestelde doelstelling van USD 8,30 over het huidige boekjaar naar USD 7,00.

De problemen zitten in de medische verzekeringstak van CVS en dan vooral bij Medicare Advantage. Medicare Advantage is een alternatief voor het traditionele door de overheid betaalde Medicare programma. Het wordt aangeboden door particuliere verzekeringsmaatschappijen die zijn goedgekeurd door Medicare en heeft voor de verzekerde enkele voordelen zoals oogzorg, gehoorzorg en tandheelkunde. Het probleem is dat de afgelopen periode de benodigde zorg van de verzekerden is toegenomen terwijl de premies niet omhoog zijn gegaan. Ook voor het aankomend jaar heeft de toezichthouder bepaald dat de tarieven maar beperkt mogen stijgen. Volgens de verzekeringsmaatschappijen zijn de tarieven daarmee niet kostendekkend voor de zorg die nodig is.

De CEO van CVS gelooft erin dat Medicare Advantage op termijn een zeer aantrekkelijk onderdeel kan zijn van CVS. Na de aangepaste winstdoelstelling en de forse koersdaling is de huidige koers/winst verhouding voor 2024 10,9. Dit ten opzichte van een marktgemiddelde van 17,4 en een sectorgemiddelde van 18,8.

Voor 2025 en 2026 verwachten analisten weer een stijging van de winst waardoor de waardering nog lager uitkomt. Wij vinden het aandeel dan ook aantrekkelijk gewaardeerd maar door de huidige onzekerheid en afhankelijkheid van de toezichthouder verhogen wij de positie in onze portefeuille op dit moment niet.

Corning

Ook Corning publiceerde de kwartaalcijfers op 1 mei. Gelukkig compenseerde de koersstijging van Corning iets van de daling van Starbucks en CVS. De omzet van Corning kwam met USD 3,26 miljard boven de verwachte USD 3,1 miljard uit en de winst per aandeel van USD 38 cent was de bovenkant van de verwachte 32 tot 38 cent. Ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal kwamen hoger uit dan door analisten gedacht.

Corning is wereldleider in de productie van speciale glas- en keramieksubstraten. 32% van de omzet komt uit glasvezelproducten en 28% uit schermen, onder andere voor smartphones. Veel van de activiteiten van Corning zijn cyclisch. De omzet daalde na een piek van USD 14,8 miljard in 2022 in 2023 naar USD 13,6 miljard. Dit jaar wordt er een stijging verwacht, in 2025 komt de verwachte omzet weer dichtbij de piekomzet waarna in 2026 een nieuwe piek verwacht wordt.

Dit betekent dat het dieptepunt in de cyclus is geweest en er nu weer naar boven gekeken kan worden. Veel divisies lieten nu al een stijgende omzet zien, alleen de grootste divisie - glasvezelproducten - bleef nog achter omdat veel afnemers nog grote voorraden hebben. Maar ook hier lijkt een kentering zichtbaar.

Ook de marge liet een dieptepunt zien en is nu weer aan het herstellen. De netto marge was vorig jaar 4,3%, en zal dit jaar op 10,0% uitkomen en doorstijgen naar 12,0% in 2025. De combinatie van een stijgende omzet en marge resulteert in een snel stijgende winst. In 2023 was de winst per aandeel USD 0,68, in 2024 verwacht men USD 1,39 winst per aandeel en in 2025 USD 1,91. Dit is een stijging van 180% in twee jaar tijd. De koers/winstverhouding van 19,3 voor 2025 is een stuk onder de verhouding van 28,3 voor de sector technologie. Ook het huidige dividendrendement van 3,1% is zowel hoger dan de 0,7% voor de sector alsmede dan het marktgemiddelde van 1,9%. Al met al een aandeel dat wij met vertrouwen in onze portefeuille aanhouden.

Saint-Gobain

Saint-Gobain is ook actief op het gebied van glasproductie. Waar Corning zich meer richt op geavanceerde schermen maakt Saint-Gobain ook veel plat glas en autoruiten. Maar de focus van Saint-Gobain is vooral gericht op het verduurzamen van bestaande gebouwen en het duurzamer bouwen van nieuwe gebouwen. De vraag hiernaar neemt mede toe omdat er in steeds meer landen vanuit de overheid minimale energielabels voor gebouwen opgelegd worden. Ondanks de steeds hogere eisen blijft de onderneming wel afhankelijk van de cyclische wereldwijde bouwactiviteiten.

Voor dit jaar wordt er een lichte daling van de omzet verwacht. Maar het management van Saint-Gobain en de beleggers kijken vooruit. Volgens het management is het dieptepunt geweest en zal vanaf nu de omzet de komende jaren gaan stijgen. Deze verwachting wordt ook uitgesproken door analisten. Ook met een iets lagere omzet had Saint-Gobain een hoge vrije kasstroom waarmee de schulden teruggebracht konden worden, dividend betaald kon worden en ook nog eigen aandelen ingekocht.

Voor 2024 wordt bij een iets lagere omzet wel een recordwinst per aandeel verwacht mede omdat het aantal uitstaande aandelen door de jaren heen kleiner is geworden. Voor 2025 en 2026 verwachten analisten een verdere stijging van de winst per aandeel van 8% per jaar. Saint-Gobain blijft in onze ogen dan ook profiteren van de langdurige trend om duurzamer te bouwen. Het aandeel is onderdeel van de sector industrie, de gemiddelde koers/winst verhouding van deze sector is 19,7. Ondanks dat Saint-Gobain dit jaar al met 21% is gestegen is de waardering maar 12,1. Wij zien nog verdere ruimte omhoog voor de koers van dit aandeel.

Inditex

Inditex is een van de grootste mode-retail bedrijven ter wereld. Deze bedrijven zijn gevoelig voor de nieuwste trends. Inditex staat bekend om de snelle ontwerpprocessen waarbij het snel reageert op de modetrends. Ook heeft het een efficiënt logistiek systeem dat ervoor zorgt dat nieuwe producten binnen een paar weken na het ontwerpen al naar de winkels kunnen worden verscheept. Deze goede basis was zichtbaar in de gepubliceerde resultaten.

Inditex boekte een 10% hogere omzet over het gebroken boekjaar 2023-2024 ten opzichte van het jaar ervoor. De winst per aandeel kwam zelfs 30% hoger uit. Hierdoor was er ruimte om het dividend met maar liefst 28% te verhogen. Als dividendbelegger vinden wij dit fijn nieuws. Maar het is ook goed om te zien dat het management van Inditex blijft streven naar verdere verbetering.

De aankomende twee jaar wordt er totaal EUR 1,8 miljard geïnvesteerd om de logistieke capaciteiten te vergroten. Zo worden onder andere de online platformen verbeterd. Er wordt dus veel geïnvesteerd en aandeelhouderswaarde gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de erg ruimte kaspositie van EUR 11,4 miljard iets terugloopt naar EUR 10,1 miljard maar in 2026 zal deze weer uitkomen op 11,4 miljard. Het huidige dividendrendement van 3,7% is fors boven de 1,3% van het sectorgemiddelde.

Door de investeringen in de toekomst en met de huidige kaspositie zien wij Inditex in staat om het dividend door de jaren heen te blijven verhogen. Op basis van de huidige koers en het verwachte dividend van 2026 komt het dividendrendement over dat jaar op maar liefst 4,4% uit. De koersontwikkeling van Inditex is dit jaar ook positief geweest met een stijging van 15,8%. Gezien de genoemde positieve ontwikkelingen blijven wij enthousiast over Inditex.

 

 

 

De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een advies of aanbeveling. Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, kan Heeren Vermogensbeheer B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Heeren Vermogensbeheer B.V. heeft een vergunning als beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.