Ondanks de lichte terugval van de aandelenkoersen in september zijn de omgevingsfactoren voor aandelen niet wezenlijk veranderd. Mocht de terugval van de inflatie vanaf het huidige niveau veel langer uitblijven, dan nog zullen centrale banken uitermate voorzichtig zijn met het verkrappen van het monetaire beleid.

En hoewel de trend in de winsttaxaties de afgelopen maand licht negatief was, verwachten analisten nog altijd een robuuste 9% winstgroei voor de S&P 500 bedrijven in 2022. De verwachte winstgroei voor onze modelportefeuille van 8,7% is hiermee in lijn. De absolute koers/winstverhoudingen, vooral van groeiaandelen, zijn nog altijd hoog. Het waarderingsverschil tussen groei- en waarde-aandelen is nog altijd rond het hoogste niveau van de afgelopen 20 jaar. Wanneer de k/w afgezet wordt tegen de groei is het beeld aanzienlijk minder extreem. Dan is de S&P 500 niet veel hoger gewaardeerd dan eind 2018. Aandelen blijven in onze ogen dan ook een aantrekkelijke beleggingscategorie. En in een scenario waar de kapitaalmarktrente wél verder omhoog gaat neemt die aantrekkelijkheid relatief nog toe.