Door de recente koersstijgingen is de waardering van aandelen verder opgelopen. Maar met de kans op verdere stijgingen van kapitaalmarktrentes en een negatieve geldmarktrente hebben beleggers weinig alternatieven.

Bovendien zijn de winstvooruitzichten voor de bedrijven nog altijd goed. Maar op een zeker moment zullen bedrijven de gestegen kosten van grondstoffen en halffabricaten moeten gaan doorberekenen. Dit zal leiden tot hogere consumentenprijzen en mogelijk ook tot hogere inflatieverwachtingen bij consumenten. Die laatste zijn weer een belangrijke drijfveer voor looneisen.

De druk op centrale banken om de inflatieverwachtingen te temperen zonder daadwerkelijk te verkrappen neemt dus toe. En daarmee ook de risico’s voor aandelenkoersen. Voor ons een reden om in de portefeuille een balans te houden tussen aandelen met defensieve kwaliteiten en aandelen met een hogere verwachte groei. Zonder daarbij onze criteria ten aanzien van dividendrendement en kwaliteit los te laten.