Compagnie de Saint-Gobain is in 1665 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV opgericht als werkplaats om glas te vervaardigen, vooral om de concurrentie aan te gaan met Venetiaanse glasbedrijven. In 1692 vestigde het bedrijf zich in het verlaten kasteel van Saint-Gobain, waar het bedrijf zijn naam aan dankt. Deze fabriek te Saint-Gobain werd pas in 1995 gesloten.

Saint-Gobain is een van ’s werelds grootste producenten van bouwmaterialen. Op het gebied van keramische producten is het zelfs de grootste ter wereld. Ook is het een van de grotere producenten van isolatiemateriaal zoals glaswol en een leverancier van glas aan de auto-industrie. Saint-Gobain is nu actief in 70 landen en heeft ongeveer 170.000 werknemers in dienst. Over het boekjaar 2020 kwam 34% van de omzet uit Noord-Europa, 33% uit Zuid-Europa, Afrika en het Midden-Oosten, 15% uit Noord-Amerika, 4% uit Azië, en 17% werd niet regionaal geclassificeerd maar viel onder het segment high performance solutions.


Saint-Gobain heeft de ambitie uitgesproken wereldwijd marktleider te willen worden op het gebied van lichte constructiematerialen. Deze constructiematerialen worden vaak in de fabriek al verwerkt tot complete elementen die naar de bouwplaats getransporteerd kunnen worden. Een voorbeeld zijn slanke houtskeletbouwgevels. Door toenemende eisen op het gebied van energiebesparing worden met normale technieken geproduceerde houten bouwgevels steeds zwaarder. Saint-Gobain is in staat om slanke (dus lichte) gevels te produceren met een goede warmte- en geluidsisolatie. Door deze onder gecontroleerde omstandigheden te maken is de kwaliteit beter en zijn 50% minder grondstoffennodig. Ook besparen zij 20% tijd op de bouwplaats. De toenemende vraag naar duurzaam bouwen versnelt de vraag naar producten van Saint-Gobain.

In Noord-Amerika en de opkomende markten zijn deze houtskeletbouwgevels een innovatie waarnaar de vraag snel groeit. In Europa is deze methode al meer in gebruik maar neemt de vraag ernaar ook toe door een toenemende behoefte aan renovatie van bestaande objecten. Saint-Gobain verwacht dat de omzet in Europa en in Noord-Amerika tot 2025 met 2 tot 4% per jaar zal kunnen groeien. Voor de opkomende markten, in 2020 goed voor 12% van de omzet, verwacht het bedrijf een groei van 4 tot 6%, deze groei komt naast de brede adoptie van de lichte bouwmaterialen ook door bevolkingsgroei en een verdere urbanisatie. Voor het gehele concern verwacht Saint-Gobain tot 2025 een omzetgroei van 3 tot 5% per jaar.

Net als veel andere bedrijven heeft Saint-Gobain te maken met een stijging van de grondstofprijzen. Maar dankzij de sterke vraag naar producten voor de bouw- en renovatiemarkt heeft Saint-Gobain deze kunnen doorberekenen aan de afnemers. De hogere prijzen hebben eraan bijgedragen dat de autonome omzetgroei in het derde kwartaal maar liefst 9,4% was. Naar verwachting zal Saint-Gobain door deze sterke markt dit jaar niet alleen een omzet- maar ook een winstrecord boeken. Dit laatste is te danken aan een historisch hoge operationele marge van 10,2% terwijl deze in de drie jaren hiervoor gemiddeld op 7,6% lag. De hogere marge is mede te danken aan desinvesteringen ter grootte van EUR 5,3 miljard van onderdelen met lagere marges sinds 2018.

Saint-Gobain wil bij de omzetgroei van 3 tot 5% per jaar de nettowinst tot en met 2025 met 9 tot 11% laten groeien. Om dit te realiseren zal de marge verder moeten stijgen. Dit wil het bedrijf bereiken door meer producten met een hogere toegevoegde waarde te verkopen, zoals bijvoorbeeld de eerdergenoemde houtskeletbouwgevels.

Analisten verwachten voor de komende twee jaar een omzetgroei van 3,5% en een winstgroei van gemiddeld 9% per jaar, wat aansluit bij de verwachtingen van Saint-Gobain. Dit zou voor 2023 een winst per aandeel van EUR 5,59 betekenen. Op basis van de huidige koers komt de koers/verhouding dan uit op 11, waar voor de sector industrie deze verhouding gemiddeld 20 is. Vanwege de onzekerheden door de coronapandemie heeft Saint-Gobain het dividend over 2019 gepasseerd, maar inmiddels is over 2020 een dividend van EUR 1,33 betaald. Met een uitkeringspercentage van 48% van de nettowinst exclusief buitengewone posten ligt dit boven de bandbreedte van 35 tot 40% waar het bedrijf op langere termijn naar streeft. Voor het dividend over 2023 verwachten analisten EUR 2,07. Het dividendrendement voor 2023 komt bij de huidige koers dan uit op 3,4%, voor 2021 is dit 2,7%.

De sector industrie is cyclisch en Saint-Gobain is als toeleverancier van bouwproducten binnen de sector relatief gezien nog wat cyclischer. Naar onze mening wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de bescheiden waardering. Zeker gezien de goede regionale spreiding van het bedrijf en de sterke positie in de markt voor isolatiemateriaal die goede vooruitzichten heeft door de trend van betere isolatie van zowel nieuwe als bestaande gebouwen.