• darkblurbg

Beleggingsfilosofie

Onze filosofie is dat wij voor u willen beleggen zoals beleggen bedoeld is. Op basis van uitgebreide analyse stellen wij een goed gespreide portefeuille voor u samen uit grote herkenbare namen met een aantrekkelijke waardering en een interessant dividend. Hierin beleggen wij voor de lange termijn. Deze aandelen hebben de kracht en het vertrouwen naar de toekomst toe, waarbij het dividend door de jaren heen verder toeneemt. Dit ziet u terug in het rendement van uw portefeuille, waarbij het beleggen in individuele aandelen tevens lagere kosten met zich mee brengt.

Vermogensbeheer

Als u voor vermogensbeheer kiest gaan wij voor u aan de slag volgens de door ons omarmde filosofie. Uw zorg wordt volledig uit handen genomen. Steeds als wij er van overtuigd zijn dat het raadzaam is om iets te wijzigen in de portefeuille, dan doen wij de transactie voor u. Hier informeren wij u regelmatig over via gesprekken, rapportages, nieuwsbrieven e.a. Wij nemen u mee in onze motivaties maar u hoeft zich geen zorgen te maken over de implementatie van onze visie in uw portefeuille.

Vermogensadvies

Wilt u zelf mee kunnen beslissen over wijzigingen in uw portefeuille? Vindt u het interessant om uw eigen ideeën te bespreken met uw beleggingsadviseur? Dan is vermogensadvies iets voor u. Binnen vermogensadvies volgen wij in grote lijnen onze eigen filosofie aangevuld met extra aan-en verkoopvoorstellen. Op deze manier vergroot u uw betrokkenheid bij de portefeuille. Daarentegen ontzorgt het u niet volledig omdat er altijd overleg nodig zal zijn.

Rendementen

Sinds januari 2015 hebben wij een aandelenportefeuille samengesteld volgens deze beleggingsfilosofie. De rendementen hiervan vindt u hieronder vanaf januari 2018. Ter vergelijking staat onze benchmark de MSCI All Country World Index ook genoemd. De genoemde rendementen zijn voor kosten en niet getoetst door een accountant. In de toekomst zullen deze rendementen objectief getoetst worden. Onze rendementen worden gemonitord via Sharesight.

Rendement vanaf 1 januari 2018 tot en met oktober 2020 (bron: Sharesight)

Risico-management

Beleggen is altijd het afwegen van het risico ten opzichte van een mogelijk rendement. Eerst gaan wij samen met u kijken wat uw beleggingshorizon is en wat de doelstelling is van uw vermogen. Op basis van deze uitkomsten zal het risicoprofiel bepaald worden. Dit risicoprofiel is een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van de beleggingen in uw portefeuille en de verdeling over aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het risico van de portefeuille monitoren we continu. Voor het bepalen van de risico’s van de beleggingen in de portefeuille maken we gebruik van de risico-standaarden samengesteld door de VBA. Deze standaarden worden gebruikt door veel vermogensbeheerders en banken. Zo kunnen risico’s tussen verschillende partijen goed vergeleken worden.

Rendementen per risicoprofiel vanaf 1 januari 2018 (bron: Sharesight)

Onze aanpak

Uw portefeuille op uw eigen naam houdt u aan bij één van de gerenommeerde depotbanken DeGiro, Binck of ABN AMRO. Dat is net zoals u nu uw portefeuille bij uw bank heeft staan. Uw effecten worden veilig bewaard in een apart bewaarbedrijf bij de bank.

Hierna tekenen wij (onder andere) een Tripartite Overeenkomst tussen u, de depotbank en Heeren Vermogensbeheer: hierbij machtigt u Heeren Vermogensbeheer om uitsluitend effectentransacties te mogen doen in uw portefeuille. Wij kunnen en mogen geen betalingen doen. Deze overeenkomst is dagelijks opzegbaar.

U ontvangt van ons een uitgebreid beleggingsvoorstel. Na uw instemming richten wij uw effectenportefeuille  overeenkomstig de afgesproken beleggingsfilosofie in.

U ontvangt per kwartaal een performancerapportage, alsmede bespreken wij de portefeuille en performance op een regelmatige basis met u in een persoonlijk gesprek.

Vergoedingen

Wij streven naar kostentransparantie en zullen beperkt beleggen in beleggingsfondsen en ETF’s, maar vooral direct in de individuele aandelen van de bedrijven.

Voor onze beheer- en adviesdiensten vragen wij de volgende vergoeding: 
- 0,85% ex btw tot 1 miljoen euro
- 0,70% ex btw van 1 miljoen tot 2,5 miljoen
- 0,65% ex btw van 2,5 miljoen tot 5 miljoen
- 0,50% ex btw vanaf 5 miljoen

Hiernaast vraagt de depotbank bewaarkosten, transactiekosten en valutakosten. Afhankelijk van bij welke depotbank u uw vermogen onderbrengt bedraagt dit ca 0,1% tot 0,2% op jaarbasis.

Toezichthouders

Heeren Vermogensbeheer heeft een vergunning voor Vermogensbeheer en Vermogensadvies en staat onder toezicht van de Autoriteiten Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Alle medewerkers staan geregistreerd in één of meerdere registers van het Dutch Securities Institute. Heeren Vermogensbeheer verklaart de uitspraken van het klachteninstituut KIFID als bindend. Heeren Vermogensbeheer heeft legal en compliance uitbesteed aan een professionele partij. Jaarlijkse worden de boeken gecontroleerd door een registeraccountant.